Bestuur

Het bestuur van Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek bestaat uit:

Cees de Wit, voorzitterE. voorzitter@ontmoetingsplek-de-veldhoekbeleid, externe betrekkingen, coördinatie algemeen
Erna Heebink, penningmeesterE. penningmeester@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nlfinanciën/administratie/fondsen
Pim Hol, secretarisE. secretaris@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nlcorrespondentie, contracten, archief, PR
Francien van Trierum, lidHR, zorg en welzijn, intervisie
Aldi Preuter, lidE. activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nlactiviteiten en algemeen
Vrijwilligerscoördinator:
Ria HolE. vrijwilliger@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
Activiteitencoördinator:
Aldi PreuterE. activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl

Hieronder vindt u de statuten van de Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek Harfsen per pagina.

Ons Fiscaalnummer  8570.20.626

Scroll naar boven