De Veldhoek

De Stichting  is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de Ontmoetingsplek in De Veldhoek. Zij is tot stand gekomen door de inspanningen van Plaatselijk Belang Harfsen/Kring van Dorth. De ruimte is gekoppeld aan een complex van 20 woningen voor ouderen. Door bezuinigingen dreigde deze plek te verdwijnen, waardoor de bewoners  geen gebruik meer zouden kunnen maken van de centrale ruimte. Zoals de naam al aan geeft wil “De Veldhoek” een plek zijn waar alle senioren van Harfsen/Kring van Dorth en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en waar zij zich thuis voelen zoals in een huiskamer.

In deze huiskamer bent u op werkdagen welkom voor koffie, een spelletje, een potje biljarten, bingomiddag, maar ook voor gymnastiek en koersbal. Drie maal per week is er de “open tafel”, de gezamenlijke maaltijd. Elke maand wordt er een rooster verspreid met het aanbod  van wisselende activiteiten, zoals lezingen, knutselen, bloemschikken. En niet te vergeten; op de laatste vrijdag van de maand het “bruin café”, een gezellig samenzijn met muziek en ander vermaak.

Vanaf medio 2019 is er ook een beweegtuin aangelegd die naast de mogelijkheid tot verantwoord bewegen ook de contacten met de omgeving, jong en oud, zal bevorderen.

Om deze huiskamer in stand te kunnen houden wordt voor deelname aan de diverse onderdelen een kleine financiële bijdrage gevraagd. De mogelijkheid bestaat om voor een bedrag ad € 33,– per maand abonnementhouder te worden. De koffie en de gymnastieklessen zijn dan gratis en voor bijzondere activiteiten gelden veelal gereduceerde prijzen.

Aan De Veldhoek is een coördinerend activiteitenbegeleidster verbonden. Zij doet dit op vrijwillige basis, evenals alle overige medewerkers.

Mocht het bovenstaande u aanspreken dan bent u van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. U zult  verbaasd zijn over alle bekenden die u kunt ontmoeten.

“De Veldhoek” is gevestigd aan de Gentiaan 1 te Harfsen. Tel. 0573 – 431716

Voor vragen en info kunt u terecht op secretaris@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl

Scroll naar boven